Pravidla soutěže Střípky z Ráje

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Soutěžní kategorie jsou pouze dvě a to dle žánru – poezie a próza. V každé kategorii budou vyhlášena tři místa, v případě velmi kvalitních textů mohou být předána čestná uznání. Téma musí být Český ráj (může to však být zcela volná asociace) či knihovnictví (neboť Knihovna Turnov v roce 2020 oslaví 200 let od svého vzniku) a věková hranice je od 15-99 let.
 2. Do literární soutěže Střípky z Ráje přijímáme prozaické texty nebo básně v rozsahu:
  • próza do 8 normostran (možno i úryvek z románu)
  • poezie do 4 normostran
  • Texty musí být psané česky, původní, dosud knižně nepublikované.
  • Každý autor starší 15 let může do soutěže zaslat, jak prozaický text, tak i cyklus básní.
  • Soutěž probíhá od 6. října 2019 do 30. dubna 2020.
 3. Své příspěvky v elektronické podobě (ideálně ve formátu doc) zasílejte na e-mailovou adresu: soutez@knihovna.turnov.cz nebo poštou na adresu Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, Jeronýmova 517, Turnov 511 01 (přiložte však CD, kde bude Váš text v elektronické podobě kvůli tiskárně) na obálku napište Střípky z Ráje. K soutěžnímu textu přiložte ještě zvláštní list, na němž uvedete své jméno, přezdívku soutěžícího, datum narození, adresu a kontaktní údaje (e-mail, telefon). Samotné soutěžní příspěvky nesmí být označeny jménem autora, hodnocení bude totiž probíhat anonymně. Své texty můžete odevzdat také přímo v knihovně, na oddělení pro dospělé, kdykoli v otevírací době knihovny.
 4. Pořadatel si vymezuje právo neudělit všechny ceny ve všech kategoriích.
 5. Pořadatel si vymezuje právo vyřadit text, který nebude splňovat zadané podmínky.
 6. Zasláním svého příspěvku do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů pouze pro účely soutěže a v případě ocenění se zveřejněním svého textu ve sborníku.
 7. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v říjnu 2020 v Turnově. Vybraní autoři budou otištěni ve sborníku Střípky z Ráje III.
 8. Literární soutěž Střípky z Ráje pořádá Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, a Tiskárna Apromotion Turnov.

Prohlédněte si také