STŘÍPKY Z RÁJE III.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Sborník je v tiskárně! Snad v lednu 2021 proběhne vyhlášení!

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

STŘÍPKY Z RÁJE III.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Jak se zúčastnit

KROK PO KROKU

 1. Rozhodněte se, v jaké kategorii chcete soutěžit. Můžete soutěžit v obou kategoriích najednou.
 2. Svoji práci napište na počítači v programu WORD nebo WRITER a opatřete pseudonymem či přezdívkou, z které nelze vyvodit vaše pravé jméno, původ nebo místo odkud pocházíte.
 3. Odešlete do soutěže jedním z těchto způsobů:
  • elektronicky mailem na adresu: soutez@knihovna.turnov.cz. Zásilka musí obsahovat kromě soutěžní práce také soubor na kterém bude uveden kontakt (viz níže)
  • poštou na adresu: Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, Jeronýmova 517, Turnov 511 01. Zásilka musí obsahovat CD nebo jiný datový nosič, na kterém bude vaše soutěžní práce a na listu zvlášť uvedený kontakt (viz níže)
  • osobně v Knihovně Antonína Marka v Turnově v oddělení pro dospělé
 4. Kontakt musí obsahovat tyto informace:
  • název práce/í, které jste poslal/a do soutěže
  • pseudonym / přezdívku
  • jméno a příjmení
  • adresu bydliště
  • datum narození (kvůli věkové hranici 15 let)
  • telefon
  • e-mail
 5. Do soutěže budou přijaty práce, které budou odeslány oběma způsoby nejpozději 30. 4. 2020.
 6. Za problémy s doručením ze strany pošty nebo providera, neodpovídáme.

CO SE BUDE DÍT DÁL

 • Jakmile obdržíme vaši práci, potvrdíme vám emailem její přijetí do soutěže, případně vás upozorníme na nedodržení pravidel. Doporučujeme proto, nenechávejte odeslání na poslední chvíli, aby byl čas zjednat nápravu. Doporučujeme elektronickou cestu – je to zkrátka rychlejší.
 • O tom, že jste se umístil/a na pozici, která bude otištěna ve sborníku (cena, čestné uznání), vás budeme informovat emailem na vámi uvedenou adresu, abyste se mohl/a připravit na oficiální termín vyhlášení říjen 2020. Obsahem mailu nebude informace o konkrétním umístění. Tento mail vám dojde nejpozději do konce září 2020.
 • Pokud jste se neumístili v těchto pozicích, nebudeme vám zasílat žádnou informaci předem. Děkujeme za pochopení.
 • Výsledky budou na těchto internetových stránkách zveřejněny během října 2020. Přejeme vám mnoho inspirace!

Prohlédněte si také